فرم ارزیابی
 1. کد دوره*
  ورودی نامعتبر
  مثال: DBA01
 2. شماره دانشپذیری*
  ورودی نامعتبر
  مندرج بر روی کارت دانشپذیری
 3. استاد مربوطه*
  ورودی نامعتبر
 4. 1- قدرت تفهيم و انتقال موضوع توسط استاد
  ورودی نامعتبر
 5. 2- میزان تسلط استاد بر موضوع درسی
  ورودی نامعتبر
 6. 3- جامع نگری و ژرف اندیشی استاد در درس مربوطه
  ورودی نامعتبر
 7. 4- ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجویان جهت تحقیق و مطالعه
  ورودی نامعتبر
 8. 5- فراهم آوردن زمینه ی مشارکت دانشجویان در مباحث درسی
  ورودی نامعتبر
 9. 6- تطابق دروس ارائه شده توسط استاد با سرفصل ها و محتوای درسی
  ورودی نامعتبر
 10. 7- رعایت توالی منطقی در نحوه ی تدریس توسط استاد
  ورودی نامعتبر
 11. 8- آمادگی استاد جهت تدریس در این دوره
  ورودی نامعتبر
 12. 9- پاسخگویی دقیق و مناسب استاد به سوالات مرتبط با موضوع درسی
  ورودی نامعتبر
 13. 10- استفاده ی درست و بجا از لغات و واژگان تخصصی در هنگام تدریس
  ورودی نامعتبر
 14. 11- علاقه مند بودن استاد به تدریس درس مربوطه
  ورودی نامعتبر
 15. 12- تشویق دانشجویان به طرح سوال توسط استاد
  ورودی نامعتبر
 16. 13- تناسب سطح تدریس استاد با سطح علمی دانشجویان
  ورودی نامعتبر
 17. 14- استفاده ی مناسب از وسایل و روش های نوین آموزشی
  ورودی نامعتبر
 18. 15- حضور به موقع استاد در کلاس درس
  ورودی نامعتبر
 19. 16- مدیریت زمان توسط استاد هنگام تدریس
  ورودی نامعتبر
 20. 17- رفتار اجتماعی مطلوب و تکریم دانشجو
  ورودی نامعتبر
 21. 18- پذیرش منطقی نظرات دانشجویان از سوی استاد
  ورودی نامعتبر
 22. نکته و یا موضوع تکمیلی
  ورودی نامعتبر
 23. تصویر امنیتی *
   تصویر امنیتی
    تصویر جدیدورودی نامعتبر
  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر