عضویت مؤسسه کارنوسازان در انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

عضویت مؤسسه کارنوسازان در انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

انجمن کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات به حمایت کسب و کارهای موفق در این حوزه بپردازد و با همراهی اعضای خود، حامی مصرف کننده ی نهایی باشد تا بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست بوم (اکوسیستم) فراهم آورده را در راستای خدمت به مردم استفاده نماید.
در همین راستا برای دست یابی به اهداف عالی انجمن و تلاش مضاعف در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، مؤسسه کارنوسازان اقدام به عضویت در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران نموده تا مهر تأییدی بر توانمندی ها و تفاوت خدمات قابل ارائه در این سایت زده باشد.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر