لزوم آموزش های کاربردی در گذر از بحران های اقتصادی

لزوم آموزش در گذر از بحران اقتصادی

در عصر جدید توجه به سرمایه گذاری در آموزش علی الخصوص آموزش های کاربردی به طور چشم گیری افزایش یافته است بویژه در زمان بحران های اقتصادی که نیاز به آن بیشتر احساس می شود. نقش آموزش های کاربردی در توسعه فردی و جمعی برای حل مسائل مرتبط با رکود و بحران اقتصادی که گریبان تمامی افراد جامعه و یا یک سازمان را می گیرد، اهمیت به سزایی دارد.

سرمایه گذاری در آموزش های کاربردی
هر کشور، نهاد یا سازمان و یا هر خانواده و فردی که آموزش را در اولویت فعالیت های خود قرار داده، اثر آن در رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برایش ملموس تر است. با سرمایه گذاری در آموزش های کاربردی و ایجاد مهارت ها و تخصص های جدید و پرورش افکار و ایده های نو می توانیم باعث بهره وری در سازمان شویم، سرمایه گذاری در آموزش های کاربردی موضوعی دائمی و کم هزینه است که بازدهی بالایی دارد و اثر آن در طولانی مدت بیشتر نمود پیدا می کند.

نقش آموزش های کاربردی در گذر از رکود اقتصادی
در زمانِ مواجه با رکود یا بحران اقتصادی باید توجه ما بر بقا باشد و اینکه پیش از آن آموزش های لازم را دیده باشیم تا بتوانیم در دوران بحران اقتصادی سازمان و یا کسب و کار خود را حفظ کرده و بتوانیم از این دوره با کمترین آسیب گذر کنیم.
اگر به مسائل و مشکلات سازمان و نحوه مدیریت آنها اشراف کامل داشته باشیم تاثیر مدیریت صحیح در دوران رکود بسیار مشهود است. به عنوان مثال: یکی از عوامل نجات دهنده در دوران بحران اقتصادی می تواند تولید ایده های جدید باشد که اگر افرادی آموزش دیده را در سازمان داشته باشیم که ایده های نو و خلاقانه ای ارائه دهند، با تجاری کردن ایده ها می توانیم سازمان را از بحران نجات دهیم. در چنین مسائلی به وضوح می توانیم ببنیم که سرمایه گذاری ما در آموزش سودمند بوده است. 
حتی در شرایط بحران اقتصادی با سرمایه گذاری در آموزش می توانیم دوران بحران را به درستی مدیریت و از آن گذر کنیم.

نقش آموزش های کاربردی در بهره وری سرمایه انسانی:
آموزش یک وظیفه اساسی و یک فرایند دائمی است که همیشه باید در سازمان ها جریان داشته باشد، وسیله ای برای بهبود کیفیت و عملکرد کارکنان و مدیران است که می تواند بسیاری از مشکلات مدیران را حل کند. با تربیت و آموزش افراد می توانیم آنها را به سرمایه های انسانی گران بهایی تبدیل کنیم که به ما کمک می کنند تا در شرایط سخت و بحران اقتصادی با همفکری و داشتن اطلاعات و ایده های جدید و اجرای روش های نوین از پس مشکلات برآییم.

نقش آموزش های کاربردی در توسعه اقتصادی
آموزش های کاربردی در تمامی ابعاد توسعه نقش مهمی دارد. یکی از نقش های مهم آن بر توسعه اقتصادی است، به همین خاطر در جهت توسعه اقتصادی به امر آموزش توجه به سزایی می شود.
شاید به نظر برسد که آموزش فردی چه تأثیری در توسعه اقتصادی یک کشور دارد؟
باید یاد آور شویم که آموزش های کاربردی و تحصیلات یک فرد باعث آگاهی فردی و در آمد فردی بیشتر می شود و تأثیر آگاهی و دانش همه افراد در کلیت یک جامعه در بخش های مختلف پدیدار می شود. تداوم صحیح آموزش های کاربردی باعث رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و کاهش فقر می شود و در نهایت باعث گذر از بحران اقتصادی، بهره وری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور می شود.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر