دانشگاه شهید بهشتی در جمع برترین دانشگاه های جهان

دانشگاه شهید بهشتی در جمع برترین دانشگاه های جهان

دانشگاه شهید بهشتی در حوزه های علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم کامپیوتری و مهندسی، و فناوری در بین دانشگاه های برتر جهان جای گرفت.
پایگاه رتبه بندی تایمز نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۱۹ خود را منتشر کرد. از میان 11 حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه های ایران توانسته اند در 9 حوزه موضوعی پزشکی (clinical pre-clinical health)، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرند.
بر اساس این گزارش در حوزه علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی به همراه 10 دانشگاه از ایران در بین 751 دانشگاه برتر جهان با بازه رتبۀ 601+ در این فهرست دیده می شوند.
در حوزه علوم فیزیکی، دانشگاه شهید بهشتی و 23 دانشگاه از ایران در میان 963 دانشگاه برتر جهان در بازۀ رتبه ای 801+ این حوزه قرار دارند.
در حوزه علوم کامپیوتری، 9 دانشگاه از ایران در بین 684 دانشگاه برتر جهان قرار دارند، دانشگاه شهید بهشتی بازۀ رتبه ای 600 -501 را به خود اختصاص داده است.
در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، 23 دانشگاه از ایران در بین 903 دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند. در این حوزه دانشگاه شهید بهشتی در بازۀ رتبه ای 800-601 قرار دارد.
شایان ذکر است یکی از رتبه بندی های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است،‌ این رتبه بندی در 11 حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه ­های برتر جهان را معرفی می کند. رتبه بندی موضوعی تایمز بر اساس 13 شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می شود اما هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می شود.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر