تست روانشناسی
 1. نام و نام خانوادگی*
  ورودی نامعتبر
 2. تلفن همراه
  ورودی نامعتبر
  09123456789
 3. آدرس ایمیل
  ورودی نامعتبر
 4. 1- بهتر است اصلاً نجنگیم تا اینکه بجنگیم و مجبور به عقب نشینی شویم.
  ورودی نامعتبر
 5. 2- اگر نمیتوانی افراد را مجبور کنی آن گونه که تو دوست داری فکر کنند، لااقل آنها را مجبور کن آن طور که تو دوست داری رفتار کنند.
  ورودی نامعتبر
 6. 3- سخنان شیرین قلوب سخت را تسخیر می کنند.
  ورودی نامعتبر
 7. 4- تو به من خوبی کن، روزی هم من به تو خوبی خواهم کرد.
  ورودی نامعتبر
 8. 5- برای حل بهتر مسائل نیاز به همفکری جمعی است. بیا با هم روی این مسأله فکر کنیم.
  ورودی نامعتبر
 9. 6- در یک مجادله کسی که اول کوتاه می آید، شایسته تحسین است.
  ورودی نامعتبر
 10. 7- در نبرد بین "زور و قدرت " و "راستی و حقیقت"، این قدرت است که در نهایت پیروز می شود.
  ورودی نامعتبر
 11. 8- سخن نرم و بجا همیشه راهگشا است.
  ورودی نامعتبر
 12. 9- کاچی بهتر از هیچی!
  ورودی نامعتبر
 13. 10- حقیقت در نزد صاحب علم و دانش است، نه الزاماً در نزد اکثریت.
  ورودی نامعتبر
 14. 11- کسی که می زند و فرار می کند، برای درگیریهای فردا هم زنده می ماند.
  ورودی نامعتبر
 15. 12- کسی پیروز است که دشمن خود را فراری دهد.
  ورودی نامعتبر
 16. 13- با پنبه سر دشمنان خود را ببر.
  ورودی نامعتبر
 17. 14- در انتهای یک معاملة عادلانه هر دو طرف باید خوشحال باشند.
  ورودی نامعتبر
 18. 15- هیچکس جواب کامل یک سؤال را به تنهایی نمی داند، بلکه هر کس بخشی از پاسخ را می داند.
  ورودی نامعتبر
 19. 16- از مخالفان خود فاصله بگیر.
  ورودی نامعتبر
 20. 17- کسانی برنده میشوند که به برنده شدن باور دارند.
  ورودی نامعتبر
 21. 18- سخنان محبت آمیز با کمترین هزینه بیشترین ارزشها را به همراه دارند.
  ورودی نامعتبر
 22. 19- مقابله به مثل عادلانه است.
  ورودی نامعتبر
 23. 20- هرکس که بپذیرد صاحب انحصاری حقیقت نیست، میتواند از حقیقتی که نزد دیگران نیز هست، بهره ببرد.
  ورودی نامعتبر
 24. 21- از افراد ستیزه جو دوری کنید زیرا آنها زندگی را جهنم می کنند.
  ورودی نامعتبر
 25. 22- کسی که از معرکه فرار نمیکند، دیگران را مجبور به فرار می کند.
  ورودی نامعتبر
 26. 23- گفتار نرم بین طرفین هماهنگی به همراه خواهد آورد.
  ورودی نامعتبر
 27. 24- هدیه به دیگران دوستی به ارمغان می آورد.
  ورودی نامعتبر
 28. 25- با تعارض های درون خود مستقیماً و روراست مواجه شوید، فقط در این صورت میتوانید بهترین راه حلها را پیدا کنید.
  ورودی نامعتبر
 29. 26- بهترین روش مدیریت تعارض، اجتناب از آن است.
  ورودی نامعتبر
 30. 27- عملت نشانگر هدفت باشد.
  ورودی نامعتبر
 31. 28- آرامش بر خشم غالب می شود.
  ورودی نامعتبر
 32. 29- به دست آوردن قسمتی از خواسته بهتر از به دست نیاوردن کل آن است.
  ورودی نامعتبر
 33. 30- صداقت درستی و اعتماد، کوه ها را نیز جا به جا می کند.
  ورودی نامعتبر
 34. 31- هیچ چیز مهمی وجود ندارد که بخواهی برای آن بجنگی.
  ورودی نامعتبر
 35. 32- فقط دو دسته انسان در دنیا وجود دارند: برندگان و بازندگان.
  ورودی نامعتبر
 36. 33- اگر کسی تو را با سنگ زد، در مقابل، او را با پنبه بزن.
  ورودی نامعتبر
 37. 34- وقتی هر دو طرف در نیمه راه تسلیم شوند، توافقی عادلانه رخ داده است.
  ورودی نامعتبر
 38. 35- همیشه می توان با کند و کاو بیشتر، حقیقت را کشف کرد.
  ورودی نامعتبر
 39. نکته و یا موضوع تکمیلی
  ورودی نامعتبر
 40. تصویر امنیتی *
   تصویر امنیتی
    تصویر جدیدورودی نامعتبر
  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر