"مجموعه پرسشنامه های مدیریت برند" کتابی کاربردی از دکتر عزیزی

کتاب مدیریت برند دکتر عزیزی

طی سال های اخیر نگاه لوکس و تزئینی به برندسازی به سمت واقع گرایی تغییر یافته است و تصمیم های برند سازی از تصمیم های کلیدی مدیریت ارشد تلقی می شود. تصمیم مناسب در این حوزه نیازمند انجام تحقیقات بازار است. در کتاب "مجموعه پرسشنامه های مدیریت برند" تلاش شده است تا مجموعه ای بیش از 100 پرسشنامه استاندارد در منابع معتبر و موضوعات مختلف برندسازی گردآوری و به ساده ترین نحو ارائه شود.
مؤلفین و گردآورندگان این مجموعه آقای دکتر شهریار عزیزی استاد دانشگاه شهید بهشتی به همراه آقای سهیل نجات می باشند.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر