دريافت چهار گواهينامه استاندارد بين المللی توسط مركز آموزش های تخصصی

Iso

مركز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، چهار گواهینامه استاندارد بين‌المللی (ISO) اخذ کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مركز آموزش‌های تخصصی موفق به کسب گواهینامه‌های استاندارد بين‌المللی (ISO) در محور مديريت يكپارچه کیفی يكپارچه (IMS) و استاندارد تخصصی آموزش شد.
گواهینامه‌های (IMS:ISO9001-45001-14001) و استاندارد تخصصی آموزش (ISO29993) در راستای هدف‌گذاری در توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمانی مركز آموزش‌های تخصصي و ‌ برنامه‌ريزی راهبردی و اجرای اقدامات فرایندی بهبود مستمر، منطبق بر الزامات استاندارد اخذ شده است.
مرکز آموزش‌های تخصص با رعايت الزامات و رهیافت‌های كيفی مورد توصیه استاندارد جهاني ISO و با ممیزی پايش‌های انجام پذیرفته توسط سازمان گواهی دهنده (BQC) و احراز شرایط، موفق به دريافت چهار فقره گواهينامه مذکور، تحت اعتبار دهنده (ESYD) مستقر در اتحادیه اروپا نائل گردید.
استاندارد تخصصی مديريت آموزش‌های حرفه ای (ISO29993) یک استاندارد بین‌المللی خدمات یادگیری است كه با تمرکز بر نیازهای آموزش گیرندگان و ذینفعان آموزش، طی ارزیابی ریسک و ریشه‌یابی عدم انطباق‌ها، زمینه ارائه خدمات آموزش اثربخش را فراهم می‌کند. این استاندارد محدودیتی در نوع ارائه آموزش ندارد و آموزش‌های کلاسیک حضوری و آموزش الکترونیکی و یا آموزش های ترکیبی و یا کارآموزی شغلي OJT را هدایت کیفی می‌نماید.
شايان ذكر است، مركز آموزش‌های تخصصي دانشگاه شهید بهشتی از سال 1392 تحت فرايند سيستماتيك (IMS) حائز 4 حوزه استاندارد: (ISO9001-29990-14001-OHSAS18001) شده و طبق ممیزی‌های سالانه و گواهینامه‌های دریافتی تاکنون، موفق به بهبود مستمر و کیفیت خدمات آموزشی شده است.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر