دوره‌های دکتری 97 دانشکده علوم ورزشی

دوره‌های دکتری 97 دانشکده علوم ورزشی

برنامه زمان‌بندی حضور داوطلبان ورود به دوره‌های دکتری 97
دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
نام رشته: رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی / کد رشته امتحانی: 2118 / تاریخ مصاحبه: 97/03/12
ساعت مراجعه: 10-8 / ترازکل: 7387-6121
ساعت مراجعه: 13-10 / ترازکل: 6120-5327
ساعت مراجعه: 15.30-13.30 / ترازکل: 5315-4260
ساعت مراجعه: 18-15.30 / ترازکل: 4177-1371
نام رشته: فیزیولوژی ورزشی / کد رشته امتحانی: 2116 / تاریخ مصاحبه: 97/03/12
ساعت مراجعه: 10-8 / ترازکل: 7140-5245
ساعت مراجعه: 13-10 / ترازکل: 5236-4468
ساعت مراجعه: 15.30-13.30 / ترازکل: 4450-4048
ساعت مراجعه: 18-15.30 / ترازکل: 3995-1426
خواهشمند است داوطلبان گرامی برنامه ریزی لازم برای حضور در مصاحبه را بر اساس برنامه فوق بعمل آورند.
1. افرادیکه به علت غیبت موجه (بیماری با ارائه گواهی معتبر پزشکی) موفق به حضور در مصاحبه در تاریخ فوق نشوند می توانند با اعلام قبلی در روز یکشنبه 97/03/13 ساعت 11.30-8 به دانشکده مراجعه نمایند. زمان اعلام شده غیر قابل تمدید می باشد.
2. همراه داشتن کلیه مدارک علمی و ورزشی اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله ،گواهی شرکت در همایش، کارت‌های مربیگری، گواهی تدریس و ... در زمان مصاحبه الزامی است.
دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر