پذیرفته شدگان مصاحبه آزمون دکتری 1397 حقوق

پذیرفته شدگان مصاحبه آزمون دکتری 1397 حقوق

قابل توجه پذیرفته شدگان مصاحبه آزمون دکتری 1397 رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و حقوق نفت و گاز
مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 98 - 1397
الف- فرم مشخصات (فرم شماره 1 مندرج در سایت دانشکده و دانشگاه)؛
ب- اصل شناسنامه و یا كارت ملی؛
ج-كارنامه مرحله اول آزمون دكتری كه كد رشته محل های این دانشگاه در آن قید شده است؛
د- حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبني بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دكتری، با مشخصات كامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه كننده؛
ه- مدرک احراز توانایی در به كارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرک ملی یا بین المللی)؛و- اصل پایان نامه كارشناسی ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر)؛
ز- مدارک تحصیلی مقاطع كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات؛
ح- مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید. (ویژه برادران)؛
ط- اصل كارت ایثارگری برای آن دسته از معرفی شدگانی كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نموده اند؛
ی- اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بوده كه به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی كه از امتیاز مربي در این آزمون استفاده نموده اند؛
ک- كلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی؛
ل- واریز هزینه انجام مراحل مصاحبه برای هر كد رشته محل (700/000 ریال) صرفاً از طریرق سرامانه پرداخت الکترونیکی سیستم گلستان.* قابل توجه داوطلبین محترم: مبلغ مذكور غیر قابل استرداد است.
- متصدیان مربوطه پس از دریافت و بررسی مدارک، برنامه مصاحبه را تعیین می نمایند. ضمناً كارشناسان از دریافت مدارک ناقص معذورند.
- ضروری است كلیه متقاضیان رأس ساعت 8:00 روز یکشنبه 20 خرداد ماه 1397 یا دوشنبه 21 خرداد 1397 مطابق روز حضور معین شده در جدول زیر حضور بهم رسانند.
- ساعت مصاحبه متقاضیان به ترتیب دریافت مدارک می باشد. عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از مصاحبه است.
- مشروط به حضور متقاضی در روز تعیین شده، درصورتی امکان مصاحبه متقاضی از جمله به دلیل تراكم متقاضیان میسر نشد، متقاضی باید رأس ساعت 8 روز بعد برای مصاحبه مراجعه نماید.
- پذیرش نهایی از طریق سازمان سنجش اعلام می شود. لذا خواهشمند است از تماس با دانشکده خودداری و تا ابلاغ اطلاعیه های سازمان سنجش صبر و شکیبایی فرمایید.

جدول زمانی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری 1397
رشته، گرایش: حقوق خصوصی / دوره: روزانه نوبت دوم / زمان برگزاری مصاحبه: 20 خرداد
رشته، گرایش: حقوق خصوصی / دوره: پردیس / زمان برگزاری مصاحبه: 21 خرداد
رشته، گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی / دوره: روزانه نوبت دوم / زمان برگزاری مصاحبه: 20 خرداد
رشته، گرایش: حقوق عمومی / دوره: روزانه نوبت دوم / زمان برگزاری مصاحبه: 20 خرداد
رشته، گرایش: حقوق عمومی / دوره: پردیس / زمان برگزاری مصاحبه: 21 خرداد
رشته، گرایش: حقوق بین الملل / دوره: روزانه نوبت دوم - پردیس / زمان برگزاری مصاحبه: 20 خرداد
رشته، گرایش: حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی / دوره: روزانه نوبت دوم / زمان برگزاری مصاحبه: 20 خرداد
رشته، گرایش: حقوق نفت و گاز / دوره: روزانه نوبت دوم / زمان برگزاری مصاحبه: 20 خرداد
حضور دانشجویان رأس ساعت 8 مطابق روزهای تعیین شده الزامی است.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر